Spel: regenboogbreuken

€ 2,50

 

Dit spel bevat een spelbord, breukenkaartjes, oplossing breukenkaartjes en de spelregels. 

 

Welke kaartjes zijn er?

- gelijknamige en ongelijknamige breuken optellen

- gelijknamige en ongelijknamige breuken aftrekken

- breuken vereenvoudigen

- natuurlijk getal vermenigvuldigen met een breuk, breuk vermenigvuldigen met een breuk

- breuk delen door een natuurlijk getal, natuurlijk getalen delen door een stambreuk

- een breuk nemen van een natuurlijk getal 

 

Wat heb je zelf nog nodig?

- een wisbordje en pion per speler

- een dobbelsteen